VIL

VIL vzw (Vlaamse speerpuntcluster voor de Logistiek)

Beschrijving activiteiten: VIL werd door de Vlaamse Overheid formeel aangeduid als hét aanspreekpunt voor de logistieke sector. Onze doelstelling is het creëren van economische en maatschappelijke meerwaarde voor de bedrijven. VIL vertegenwoordigt meer dan 600 bedrijven en werkt samen met vooraanstaande strategische partners en een netwerk aan contacten in binnen- en buitenland.

Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub: De logistieke sector zoekt met het oog op emissievrije logistiek tegen 2050 naar duurzame aandrijving van heavy duty logistieke toepassingen zoals spoor, binnenvaart en goederenhandeling. Groene methanol is in dat kader een interessante technologie die we graag verder onderzoeken.

Website: www.vil.be

Contactpersoon ivm North-CCU-Hub: Eric Verlinden, Manager Research (eric.verlinden@vil.be)

“Allerlei beloftevolle technologieën dienen zich aan als mogelijke oplossing voor de enorme verduurzamingsuitdaging waar de transportsector voor staat. Bij VIL geloven we dat het er niet één oplossing is, maar verder onderzoek noodzakelijk is om voor elke logistieke toepassing een technologie te vinden die emissievrije logistiek mogelijk maakt, niet alleen op technisch vlak, maar ook economisch en operationeel.”