Terranova Solar

Beschrijving activiteiten

Terranova is een project specifieke samenwerking sinds 2010 tussen de drie partners Aertssen, Deme en Jan de Nul. Dit voormalige gipsstort werd gesaneerd en getransformeerd tot het tweede grootste zonnepark van België (16.7 mWpiek DC, stroom voor 4000 families) gebouwd door Terranova Solar.

Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub

Terranova is geïnteresseerd in de North-CCU Hub als mogelijke leverancier van groene brandstoffen

Meer informatie: www.terranovazelzate.be

Contactpersoon ivm North-CCU-Hub: Tim Maeyens (Tim.Maeyens@aertssen.be)

“North-CCU-Hub is de plek van waaruit een nieuwe productie en distributie van groene moleculen en brandstoffen kan starten”