Studie over de socio-economische impact van CCU

In 2019 liet POM Oost-Vlaanderen een studie uitvoeren over de socio-economische impact van CCU. De studie werd uitgevoerd door Technopolis. De studie vergeleek 7 CCU projecten in Europa en voorspelde impacten op gebied van economische waarde (tot 250 M€ lokale economische return) en jobs (tot 400 permanente en 1600 tijdelijke jobs). Ook werden verschillende obstakels en uitdagingen geïdentificeerd. De studie can hieronder worden geraadpleegd. De studie is enkel in het Engels beschikbaar.