Shell

Beschrijving activiteiten: Shell Catalysts & Technologies ontwikkelt en verkoopt katalysatoren en procestechnologie. Een katalysator is wat snelheid en efficiëntie geeft aan chemische reacties, en is dus een essentiële stap in de productie van branstoffen, kunststoffen, synthetische textiel, … R&D focused zich op CO2 reductie, Biofuels en Milieu-katalysatoren. Op de site in Gent doen we aan productie en onderzoek.

Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub: Connect maken met gelijkgestemde bedrijven in de regio in verband met opportuniteiten in het kader van sustainability en circulaire economie. Dit wat betreft de vestiging in Gent alsook het aanleveren van technologie vanuit Shell voor opportuniteiten in de North-CCU-Hub.

Website: https://www.shell.com/business-customers/catalysts-technologies.html

Contactpersoon ivm North-CCU-Hub: Jannes Colaert – General Manager Shell Catalysts & Technologies Belgium – Jannes.Colaert@shell.com

“Ik ben trots om deel te zijn van een organisatie die krachtige commitments heeft gemaakt in het streven naar meer, schone energie. Door onze passie, probleemoplossend vermogen, en gezamelijke expertise te combineren kunnen we veel bereiken en mogen we optimistisch zijn over de richting die onze industrie is ingeslaan.”