Rain Carbon

Beschrijving activiteiten: Verwerking van steenkoolteer, petroleum fracties en coke oven light oil tot diverse carbon precursors, aromatische solventen, ftaalzuuranhydride, benzeen. Alle grondstoffen zijn bijproducten van de staalproductie en petrochemie.

Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub: In onze FZA afdeling wordt er de reactie CO vrijgesteld die actueel katalytisch omgezet wordt naar CO2. We zijn ge├»nteresseerd in alternatieve wegen om CO en CO2 om te zetten of af te vangen met een nuttige applicatie. 

Website: https://www.raincarbon.com

Contactpersoon ivm North-CCU-Hub: Vincent Van de Vyvere (vincent.vandevyvere@raincarbon.com)