Provincie Oost-Vlaanderen

“Ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit”

Activiteiten

De Provincie Oost-Vlaanderen streeft naar een klimaatneutraal Oost-Vlaanderen. Vanuit deze ambitie werd de omschakeling naar een duurzame economie als speerpunt opgenomen in het beleid. Transversaal zetten we daarbij sterk in op twee thema’s: de transitie naar een circulaire economie en het sociaal ondernemerschap. Dit doen we onder andere door lokale overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties uit Oost-Vlaanderen samen te brengen, te motiveren en te ondersteunen. We nemen daarnaast ook deel aan strategische samenwerkingsverbanden die streven naar de reductie van de CO2-uitstoot van bedrijven, zoals North-CCU-Hub.

Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub

De ontwikkeling van North CCU-Hub vormt een belangrijke schakel in de transitie naar een klimaatneutrale maatschappij. Door deel te nemen aan het consortium wil de Provincie Oost-Vlaanderen nieuwe technologische innovaties stimuleren rond het afvangen en hergebruiken van CO2 en nieuwe impulsen geven aan de energietransitie in Oost-Vlaanderen.

Meer informatie: https://www.oost-vlaanderen.be/

North-CCU-Hub contact: Nicolas Moerman (Nicolas.Moerman@oost-vlaanderen.be)