POM Oost-Vlaanderen

POM: Partcipeert. Ontwikkelt. Motiveert.”

Activiteiten

De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een duurzaam, innovatief, toekomstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen. We maken het economisch beleid van de Provincie waar door te participeren, te ontwikkelen en te motiveren. (MISSIE)

De POM ontwikkelt duurzame economische projecten. Als proactieve partner staan we voor samenwerking, identificeren we economische noden en kansen, gaan de uitdagingen aan en brengen deze tot grensverleggende realisaties. We creëren op deze wijze kwalitatieve bedrijfsruimte en versterken de economische speerpuntsectoren van de Provincie. (VISIE)

Interesse/rol/belang in North-CCU-Hub

Door een actieve partner te zijn in het samenwerkingsverband van de North-CCU-Hub wil de POM Oost-Vlaanderen deze nieuwe industriële cluster op Oost-Vlaams grondgebied mee helpen ontwikkelen. We hebben ervaring met het stimuleren van cross-sectorale koppelingen tussen bedrijven en met industriële symbiose. Naast deze rol als facilitator zien wij voor onszelf ook een rol weggelegd in het financieel participeren aan pioniersprojecten, waarbij we als neutrale overheidspartij via onze gerichte investeringen vertrouwen creëren bij andere marktpartijen/actoren. We streven ernaar om de CCU hub uit te bouwen tot een sterk ecosysteem met duurzame triple helix samenwerkingsverbanden, dat zowel de economische als ecologische ambities van onze regio onderschrijft.

Meer informatie: https://www.pomov.be/

North-CCU-Hub contact: Linda Verdonck (Linda.Verdonck@pomov.be)