Over ons

Missie – Visie – Roadmap

De Europese Green Deal vereist drastische veranderingen om een antwoord te kunnen bieden aan het klimaatakkoord van Parijs. North-CCU-Hub aanvaardt de technische, financiële en organisatorische uitdagingen om tot haalbare business cases voor grootschalige inversteringsprojecten te komen. Zo wordt een attractief klimaat voor implementaties en investeringen gecreëerd voor Vlaanderen, België en Europa. Tegelijk draagt de realisatie van een circulaire economie bij aan lokale duurzaamheid, werkgelegenheid en levenskwaliteit. Rond deze laatste aspecten werd in 2019 een studie uitgevoerd die hieronder kan worden geconsulteerd (in het Engels).

Op relatief korte termijn, zal innovatieve technologie op hoog TRL (technology readiness level) toegepast worden op industriële schaal. Een eerste grootschalige demonstratie faciliteit ‘first of its size’, North-C-Methanol, zal op een slimme manier de combinatie maken van hernieuwbare energie, groene waterstof en CO2 als grondstoffen voor de productie van groene methanol. Tegelijk worden innovatietrajecten op een lager TRL op middellange termijn onderzocht. Partners brengen kennis en economie samen en kijken vanuit verschillende invalshoeken naar andere innovatieve waardeketens met hoogwaardige eindproducten.

Onze tijdslijn en roadmap worden hieronder weergegeven. We zijn gestart in 2018 met een voorstudie die u hieronder kan raadplegen. Momenteel bereiden we het North-C-Methanol project voor. De betrokken North-C-Methanol partners onderhandelen een Joint Development Agreement. Een verder opschalings-, diversificatie- en innovatietraject tot 2040 ligt voor ons.

North-CCU-Hub Roadmap


Partnerschap

Publieke en industriële partners in de regio van North Sea Port werken intens samen om significante vooruitgang te maken in de transitie naar duurzaamheid. North-CCU-Hub zal kringlopen sluiten door industriële symbiose en nieuwe waardeketens met CO2 als grondstof creëren. Het consortium brengt de expertise samen van innovatiegedreven industrie met speerpuntclusters en kennisinstellingen van wereldniveau, ondersteund door publieke partners. De hub streeft ernaar de referentie te worden voor opvang en hergebruik van CO2 door grensoverschrijdende samenwerking.

We maken een onderscheid tussen ‘Partners‘ en‘Supporters‘. Partners zijn organisaties of bedrijven actief in de governance van North-CCU-Hub of partijen die een acteive rol in North-CCU-Hub projecten opnemen. Supporters zijn organisaties of bedrijven die een duidelijke interesse hebben getoond in North-CCU-Hub en in deelname in toekomstige projecten.

Partners

Supporters

Contacteer

North Sea Port info

Thomas Desnijder

thomas.desnijder@northseaport.com

Innovatietraject

Jan Arends

jan.arends@ugent.be

Smart Delta Resources

SDRFL@smartdeltaresources.com

Nuttige links

Smart Delta Resources

Smart Delta Resources (SDR) is een platform voor industriële symbiose in de Delta Regio. Het heeft tot doel gebruik van energie en grondstoffen te verminderen door nieuwe business cases voor industriële symbiose te creëren. Gezien industriële symbiose de kern is van North-CCU-Hub is er een nauwe link met SDR.

Cleantech Cluster Regio Gent

Cleantech Cluster Regio Gent is een samenwerking tussen actoren in de Gentse regio (Universiteit Gent, Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen en North Sea Port) met als doel een robuust cleantech ecosysteem op te zetten in de Gentse regio. North-CCU-Hub is een sleutelproject voor de Cleantech Cluster Regio Gent.

Steelanol

Steelanol zal koolstofrijke industriële afvalgassen van North-CCU-Hub partner ArcelorMittal omzetten naar bio-etehnaol voor gebruik in de transportsector via een innovatieve gasfermentatie technologie. Dit project, reeds in opbouw, is helemaal in lijn met de missie van North-CCU-Hub.

Carbon2Value

Carbon2Value streeft naar scheiding en opvang van CO2 uit afvalgassen van North-CCU-Hub partner ArcelorMittal en het beschikbaar maken voor gebruik als grondstof bij Dow Chemical, een grote chemische speler in North Sea Port. Dit project, dat reeds wordt geïmplementeerd, is helemaal in lijn met de missie van North-CCU-Hub.

CAPTURE

CAPTURE (Centre for Advanced Process Technology for Urban Resource Recovery) is een platform voor open innovatie in circulaire economie en grondstoffenhergebruik. De huidige focus is op de topics Water-fit-for-use, Plastics-to-resource en CO2-to-product. De huidige kernpartners zijn Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en VITO. CAPTURE is één van de initiators van North-CCU-Hub en geeft het innovatietraject van het programma vorm.

Flanders Innovation Industry Moonshot

Flanders Innovation Industry Moonshotstreeft ernaar om de Vlaamse industrie circulair te maken en laag in CO2 emissies door 400 miljoen euro te investeren over een periode van 20 jaar. Het programma zal belangrijke innovaties voor North-CCU-Hub mogelijk maken.