North Sea Port

“Together. Smarter.”

Activiteiten

Veelzijdig, multimodaal, en met veel ruimte voor ontwikkeling. Dat is North Sea Port. We zijn een veelzijdige haven, omdat we zeer uiteenlopende soorten goederen via onze kades zien passeren. We zijn een multimodale haven, omdat we het achterland ontsluiten via allerlei transportmiddelen, met een sterke nadruk op binnenscheepvaart. En we bieden ruimte voor ontwikkeling, met nog meer dan 1.000 hectare bedrijventerreinen.

Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub

North Sea Port wil op een duurzame wijze de haven verder ontwikkelen. In en rond het havengebied hebben we respect voor de natuur en leefomgeving. Bovendien faciliteren we een efficiënte ruimtelijke inrichting voor bedrijven in het havengebied. We stimuleren duurzamer transport van goederen en zetten ambitieuze projecten op poten in samenwerking met van onze stakeholders

Meer informatie: https://www.northseaport.com/

North-CCU-Hub contact: Thomas Desnijder (Thomas.Desnijder@northeseaport.com)