North-C-Methanol door naar laatste ronde Innovatiefonds

De tien private en publieke partners van het North-C-Methanol project zijn blij met de bevestiging dat hun steundossier door is naar de “second stage” van het Europese ETS Innovation Fund voor grote projecten. 

Het North-C-Methanol project is bij de top 70 geselecteerde projecten  van Europa die doorgaan naar de tweede en meteen laatste ronde.   Deze projecten zijn geselecteerd als de beste uit de 311 aanvragen die in totaal werden ingediend vanuit heel Europa, Ijsland en Noorwegen.

Het  North-C-Methanol project kreeg een goede beoordeling op alle vlakken: zowel op het vermijden van broeikasgas-emissies, de mate van innovatie als voor de project maturiteit.

De partners van North-C-Methanol zijn ondertussen volop aan de slag met de opmaak van de volledige aanvraag voor de tweede fase van de oproep tegen uiterlijk 23 juni 2021, waarin het project nog op extra criteria zoals schaalbaarheid en kostenefficiëntie, zal worden beoordeeld.

De resultaten van de evaluatie van de tweede fase zullen in het vierde kwartaal van 2021 worden bekendgemaakt.  De subsidies zullen eind 2021 worden toegekend.

Cedric Osterrieth, CEO ENGIE Generation Europe: “Ik ben zeer verheugd te lezen dat het gezamenlijk ontwikkelde project North-C-Methanol is geselecteerd voor de tweede fase van het EU-innovatiefonds. Als onderdeel van een demonstratiefabriek, zal ENGIE een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van een elektrolyser in Rodenhuize die hernieuwbare waterstof zal genereren. Deze waterstof, gecombineerd met afgevangen CO2, heeft tot doel groene methanol te produceren.  Als koploper in de ontwikkeling van waterstof om het volledige potentieel van hernieuwbare energiebronnen te ontsluiten, zijn wij er trots op dat wij onze expertise in dit project kunnen delen. Laten we samen onze aanvraag voor de laatste fase van het Innovatiefonds voorbereiden.

David Cassidy, CEO Proman: “We zijn zeer verheugd dat het North-C-Methanol-project is doorgegaan tot de laatste fase van de aanvraagprocedure voor het EU-innovatiefonds. Dit project zal ons in staat stellen het veelbelovende potentieel van groene methanol als toekomstige schone brandstof en veelzijdige energiebron aan te tonen. Groene methanol kan worden gebruikt als chemische grondstof en als brandstof voor de industrie, voor vervoer over land en over zee, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor minder koolstof- en broeikasgasemissies voor deze industrieën ter ondersteuning van de wereldwijde energietransitie. We zijn verheugd om samen met onze partners aan deze missie te beginnen en de industrie te helpen de doelstellingen van de Europese Green Deal en de klimaatakkoorden van Parijs te halen door middel van innovatieve en duurzame projecten.”