North-C-Methanol

Het North-C-Methanol project

North-C-Methanol is het eerste grote schaal demonstratieproject van North-CCU-Hub. Het bestaat uit een electrolyse eenheid met een vermogen van 63 MW, die water splitst in groene waterstof en zuurstof, gebruikmakend van energie van windparken op zee. Zuurstof kan lokaal gebruikt worden in de staalindustrie. Groene waterstof zal gecombineerd worden met afgevangen CO2 afkomstig van industriële puntbronnen in een katalytische methanolsynthese eenheid met een productiecapaciteit van 45.000 ton methanol per jaar.

North-C-Methanol zal de eerste implementatie zijn van de North-CCU-Hub roadmap.

North-C-Methanol partners

Partners betrokken in de bouw en operaties van North-C-Methanol hebben een zogenaamde Joint Development Agreement getekend. Daarnaast zullen zij ook overeenkomsten afsluiten met andere stakeholders in de waardeketen.

Waarom methanol?

De CCU technologie om CO2 naar groene methanol om te zetten is één van de meest mature CCU technologieën. Verschillende demonstratoren zijn hiervan beschikbaar. North-C-Methanol zal een ‘first of its size’ project zijn.

Methanol is een belangrijke grondstof, ook voor de industrie in North Sea Port. De productie van methanol is meestal gebaseerd op fossiele bronnen (olie en gas). Verschillende sectoren hebben een vraag naar methanol, die in de toekomst groen zal moeten zijn. Specifiek voor North Sea Port zijn volgende interessant:

Chemie

Methanol is een essentiële bouwsteen voor de productie van diverse molecules. Verschillende hiervan worden in grote hoeveelheden in North Sea Port geproduceerd en zijn van groot economisch belang voor de regio. Deze industrieën zijn potentiële afnemers van groene methanol geproduceerd door North-C-Methanol en haar opvolgers (zie North-CCU-Hub roadmap). Methanol wordt als grondstof gebruikt voor productie op grote schaal van (onder andere):

  • Methylamines: methylamines worden geproduceerd door reactie van methanol en ammoniak. Methylamines zijn bouwstenen voor detergenten, pesticiden, solventen en farmaceutica.
  • Biodiesel: biodiesel wordt geproduceerd door verestering van plantaardige oliën met methanol. Biodiesel wordt meestal aangeboden als mengsel met fossiele brandstoffen.
  • Formaldehyde: formaldehyde wordt geproduceerd door dehydrogenering van methanol. Formaldehyde wordt gebruikt als bouwmateriaal (spaanplaten, isolatie, verven, lijmen) en textiel. Het kan ook een bouwsteen zijn voor polymeren zoals ureumformaldehyde.
  • Azijnzuur: azijnsuur wordt geproduceerd door reactie van methanol met CO. Azijnzuur wordt gebruikt als azijn in de voedingsindustrie, maar heeft veel meer toepassing, bv. als solvent of als bouwsteen voor de productie van chemicaliën zoals vinylacetaat of esters.

Energie: alternatieve brandstof

Methanol heeft zeer interessante eigenschappen om als alternatieve brandstof te gebruiken: lage verbrandingstemperatuur, hoge verdampingswarmte, hoge vlamsnelheid. Het kan gebruikte worden als onderdeel van een mengsel (met bv. diesel) of in pure vorm. Het kan gebruikt worden in verbrandingsmotoren of in methanol brandstofcellen. Groene methanol is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen, zal in grote hoeveelheden beschikbaar zijn en kan gemakkelijk verwerkt, getransporteerd en opgeslagen worden.

Methanol wordt momenteel gebruikt als brandstof voor racewagens. Interessanter voor de North Sea Port regio is dat met een vrij eenvoudige ombouw van bestaande motoren, methanol als alternatieve scheepsbrandstof voor grote schepen kan worden gebruikt. Ook spoorwegtransport aangedreven door methanol zal in de nabije toekomst mogelijk zijn. Bovendien resulteert de verbranding van methanol, in vergelijking met fossiele brandstoffen, in lage emissies van stikstofcomponenten (NOx), zwavelcomponenten (SOx) en fijn stof.