Microbieel proteïne: een veelbelovende en duurzame voedingsbron

De productie van voedsel heeft een enorme impact op het leefmilieu. Dierlijke proteïneproductie – vlees – heeft een enorme voetafdruk in termen van zowel CO2 emissies als land- en watergebruik (bv. 1 kg rundsvlees produceert meer dan 20 kg CO2, heeft ongeveer 2 ha land en 15.000 liter water nodig). Vooral geïmporteerde veevoedergrondstoffen zoals soja bedreigen natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit. Door deze immense milieu-impact is er een nood aan een transitie naar meer duurzame proteïnebronnen voor voedsel en veevoeder. Plantaardige eiwitten kunnen een meer duurzaam en gekend alternatief vormen. Daarnaast komen ook alternatieve proteïnen op, microbieel proteïne is één daarvan.

Microbiële proteïnen zijn eiwitten geproduceerd door micro-organismen (bacteriën, schimmels, gisten, micro-algen) via fermentatie van koolstof- en stikstofhoudende substraten. Ze kunnen  zorgen voor grote besparingen voor wat betreft land- en watergebruik (bv. tot 98% waterbesparing) en, afhankelijk van de koolstof en energiebron, kunnen ze ook zorgen voor een betere koolstof-voetafdruk. CO2 of CCU-gebaseerde chemicaliën zoals groene methanol, ethanol of mierenzuur kunnen dienen als koolstof substraat voor de micro-organismen die ze op hun beurt omzetten tot microbiële proteïnes. Deze microbiële proteïnes kunnen dan gebruik worden als ingrediënt voor veevoeder of zelfs voor menselijke consumptie als vleesvervangern. Quorn® is bijvoorbeeld een reeds commercieel beschikbare proteïnebron geproduceerd door fungi, ook wel mycoproteïne genoemd.

Verschillende types microbieel proteïne geproduceerd via micro-algen, bacteriën and gist

De North Sea Port regio bezit verschillende troeven voor de productie van microbieel proteïne: de aanwezigheid van puntbronnen van CO2 en lopende en geplande projecten voor de productie van groene methanol en ethanol die als substraat kunnen dienen; een grote aanwezigheid van voedings- en voederproductie in de regio en in Vlaanderen; lokaal aanwezige bedrijven die deze technologieën ontwikkelen (bv. Avecom en anderen) en onderzoeks- en opschalingsexpertise bij kennisintellingen als Universiteit Gent, CAPTURE en Bio Base Europe Pilot Plant. Stad Gent is gekend voor haar voedingsstrategie, denk maar aan initiatieven als ‘Donderdag Veggiedag’. Bovendien is de Vlaamse veeteelt op zoek naar duurzame proteïnen als voederbron. Al deze factoren maken de Gentse en North Sea Port regio een wereldwijd unieke locatie voor de productie en promotie van microbiële proteïnen. Laten we de regio uitbouwen tot een wereldwijde hotspot voor productie en consumptie van microbiële proteïnen, samen met North-CCU-Hub!