Methanol, een uitstekende alternatieve brandstof voor duurzame scheepvaart

Onderzoekers van de groep Transport Technoloy aan de Universiteit Gent werken al jaren samen met de ingenieurs van ABC Engines om alternatieve brandstoffen voor de maritieme sector te onderzoeken.

Op basis van belangrijke criteria zoals duurzaamheid, schaalbaarheid en stockeerbaarheid is methanol door de onderzoekers geselecteerd als een van de belangrijkste kandidaten om de maritieme sector om te vormen naar duurzame scheepvaart.

Methanol is een heel eenvoudige molecule die gemaakt kan worden uit hernieuwbare waterstof en afgevangen CO2. Het feit dat het onder atmosferische omstandigheden vloeibaar is, heeft grote voordelen voor de brandstofinfrastructuur. De distributie-, behandeling- en bunkersystemen lijken sterk op de systemen die worden gebruikt voor de traditionele scheepsbrandstoffen en zijn goedkoper in vergelijking met systemen voor gasvormige brandstoffen.

ABC Engines en de onderzoeksgroep Transport Technology testen al jaren methanol als brandstof in verschillende testopstellingen met verbrandingsmotoren. Aangezien de eigenschappen van methanol gunstig zijn ten opzichte van de traditionele brandstoffen, hebben methanolmotoren een hoog rendement, een lage NOx-uitstoot en vrijwel geen fijnstofuitstoot. In vergelijking met sommige traditionele scheepsbrandstoffen bevat het ook geen zwavel.

De komende jaren wordt de samenwerking voortgezet en zullen er verschillende demo-cases gebouwd worden zoals een sleepboot die vaart op methanol in de haven van Antwerpen. Dit zal gebeuren in het FASTWATER-project, een Horizon2020 project gefinancierd door de Europese Commissie.