Jan De Nul

Activiteiten

Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. We maken het opwekken van offshore energie mogelijk en we houden waterwegen op diepte. We bouwen nieuwe havens en creëren extra land. We realiseren complexe infrastructuurwerken en zetten elk type gebouw. Elke vorm van verontreiniging pakken we aan. Dankzij de vruchtbare wisselwerking binnen ons bedrijf kunnen we totaaloplossingen aanbieden waarbij we één, meerdere of zelfs alle activiteiten combineren.

Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub

Onze ambities op het vlak van energietransitie bevinden zich op bedrijfsniveau in de reductie van emissies van varend en rollend materieel, en op projectniveau in het streven naar een neutrale of positieve impact op klimaat en milieu. We zijn overtuigd dat deze uitdagingen het best aangepakt worden in een biotoop van geëngageerde bedrijven en kennisinstellingen zoals North-CCU hub.

Meer informatie: https://www.jandenul.com/

North-CCU-Hub contactpersoon: Michel Deruyck (michel.deruyck@jandenul.com)

“Als het gaat om groene moleculen zien wij op korte termijn al goede mogelijkheden voor duurzame oplossingen. Daartoe is actie nodig op korte en middellange termijn, maar samenwerking zal cruciaal zijn.”