Innovatie

Introductie

Innovatie speelt een sleutelrol in North-CCU-Hub. De implementatie van North-C-Methanol zal een perfecte ruggengraat bieden voor de opschaling van innovatieve technologieën die een nog betere carbon capture & utilisation in North Sea Port mogelijk zullen maken. Het innovatietraject wordt vormgegeven door de kennisinstellingen Univerisiteit Gent, CAPTURE en Bio Base Europe Pilot Plant en ondersteund door de speerpuntclusters Catalisti en Flux50.

Verschillende financieringsmechanismen voor innovatie werden recent in het leven geroepen. North-CCU-Hub en haar partners doen en plannen diverse innovaties in parallel, gebruik makend van deze kanalen.

Opportuniteiten voor innovatie zijn aanwezig over de gehele CCU waardeketen:

 • Pre-conversie innovaties omvatten de productie van groene waterstof en het afvangen van CO2
 • Conversie innovaties omvatten verschillende (bio)chemische technologieën voor conversie naar methanol of andere bouwstenen (zoals mierenzuur, ethanol) of rechtstreeks naar hoogwaardige producten
 • Post-conversie innovaties omvatten de opwaardering van chemische bouwstenen naar hoogwaardige producten en de innovatieve toepassingen van groene methanol

Lopende en geplande innovaties

Pre-conversie innovaties

 • VORTEX technologie : procesintensificatie van CO2 opvang door ad/absorptie technologieën (UGent, Moonshot project CAPTIN)
 • SUPER-DRY REFORMING : pre-conversie of CO2 to CO
 • Verhogen van de efficiëntie van de electrolyse

Conversion innovations

Conversie naar alternatieve bouwstenen (ethanol, mierenzuur, acetaat) en of rechtstreeks naar hoogwaardige producten (proteïnen, vetzuren, brandstoffen,…):

 • Carbon4PUR : synthese van polyurethaan uit CO/CO2 mengsels in afvalgassen (UGent – ArcelorMittal, H2020 project)
 • CAPRA: fermentatie van syngas (CO + H2) naar ethanol, and verdere omzetting van ethanol naar C6-C8-rijke oliën (UGent – ArcelorMittal, Catalisti project)
 • CO2PERATE: synthese van mierenzuur en fermentatieve omzetting, an productie van hoogwaardige producten uit mierenzuur zoals singcle cell protein (UGent en BBEPP project)
 • BioSferA : BIOfuels productie uit Syngas FERmentatie voor Aviation and maritiem gebruik (BBEPP, H2020 project)
 • BIOCON-CO2: BIOtechnologische processen gebaseerd op microbiële platformen voor de CONversie van CO2 uit de ijzer- en staalindustrie naar grondstoffen voor chemicaliën en plastics (BBEPP – ArcelorMittal, H2020 project)
 • AMARANTHUS 1+ 2 + 3: Conversie van CO/H2 in chemicaliën met toegevoegde waarde (acetaat, ethanol, isobuteen): BBEPP subcontractor in Frans ADEME and Nederleds ISPT onderzoek.

Post-conversion innovations

 • Toepeassing van methanool of afgeleiden als groene brandstoffen:
  • LeanSHIPS : groene methanol als alternatief voor fossiele brandstoffen, vooral voor schepen en zwaar transport (UGent, H2020 project)
  • FASTWATER : ontwikkeling van motoren voor mariteime e-fuels (UGent – Anglo Belgian Corporation, H2020 project)
 • Opwaardering van methanol en andere bouwstenen tot hoogwaardige producten: dit wordt omvat in projecten hierboven gemeld (e.g. CO2PERATE, BIOCON-CO2). Bovendien hebben UGent en BBPP recent enkele gezamenlijke projecten rond omzetting van CCU intermediairen zoals methanol naar meer hoogwaardige producten zoals eiwitten, aminozuren, vetzuren, bioplastics,… en zullen er in de toekomst nog gezamenlijke indieningen volgen. Deze projecten hebben zeer diverse toepassingen in verschillende sectoren (voeding, veevoeders, transport, materialen, …).


Innovatieve verhalen

Microbieel proteïne: een veelbelovende en duurzame voedingsbron

De productie van voedsel heeft een enorme impact op het leefmilieu. Dierlijke proteïneproductie – vlees – heeft een enorme voetafdruk in termen van zowel CO2 emissies als land- en watergebruik ...
/ Innovatieve verhalen

Gas fermentatie: CO2 en CO als grondstof voor hoogwaardige moleculen

Bio Base Europe Pilot Plant en Arcelor MIttal werken al bijna een decennium lang samen aan de ontwikkeling van duurzame fermentatieprocessen die industriële gassen van staalfabrieken kunnen omzetten in hoogwaardige ...
/ Innovatieve verhalen

CO2 als grondstof voor de productie van biodegradeerbare plastics (PHA)

Jaarlijks komt meer dan 5 miljoen ton plastic in zee terecht. Daarnaast zijn ook de emissies die vrijkomen bij het petrochemische plastic productieproces vervuilend. De ontwikkeling van bioplastics, zoals polyhydroxyalkanoaten ...
/ Innovatieve verhalen

Methanol, een uitstekende alternatieve brandstof voor duurzame scheepvaart

Onderzoekers van de groep Transport Technoloy aan de Universiteit Gent werken al jaren samen met de ingenieurs van ABC Engines om alternatieve brandstoffen voor de maritieme sector te onderzoeken. Op ...
/ Innovatieve verhalen

Super-Dry Reforming: de kampioen onder de technologieën voor CO2 conversie

Gebruik makend van een chemisch looping concept, hebben onderzoekers van het Laboratorium voor Chemische Technologie van de Universiteit Gent de ontwikkeling van een geïntensiveerd proces voor conversie van CO2 gepionierd: ...
/ Innovatieve verhalen

Contact

Simon De Corte

Universiteit Gent

simon.decorte@ugent.be

+32 472 395580

Jan Arends

CAPTURE

jan.arends@capture-resources.be

+32 495 779410

Katrien Molders

Bio Base Europe Pilot Plant

katrien.molders@bbeu.org

+32 486 951109

Hendrik Waegeman

Bio Base Europe Pilot Plant

hendrik.waegeman@bbeu.org

+32 479 562061