Stad Gent

Activiteiten

De Stad Gent gaat voor een klimaatneutrale stad in 2050 en zet daarom in op het verduurzamen en vernieuwen van de lokale economie. Het implementeren van schone technologie├źn en de uitbouw van een circulaire economie zijn hierbij essentieel. Om dit te bereiken beschikt Gent reeds over een robuuste en veerkrachtige cleantech cluster om verder op te bouwen.

Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub

Samen met de partners van de Cleantech Cluster Regio Gent, die in 2016 werd opgericht, zet het stadsbestuur in op een pakket aan acties en projecten die antwoorden zoekt op maatschappelijke uitdagingen op vlak van energie, water, materialen en mobiliteit. Het consortium North-CCU-Hub is een belangrijke pijler uit dit pakket om de ambities en klimaatdoelstellingen van het stadsbestuur waar te maken.

Meer informatie: https://stad.gent/

North-CCU-Hub contact: Pieter Vancoillie (Pieter.Vancoillie@stad.gent; Dienst Economie) en Indra Van Sande (Indra.VanSande@stad.gent; Dienst Milieu & Klimaat)