Flux 50

Activiteiten

Flux50 is de ledenorganisatie die Vlaanderen helpt internationale erkenning te krijgen als Smart Energy Region. Flux50 faciliteert sectoroverschrijdende samenwerking tussen energie-, IT- en bouwbedrijven om het concurrentievermogen van de Vlaamse slimme energiesector te versterken in de transitie naar koolstofarme systemen.

Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub

Vlaanderen moet een duidelijke ambitie tonen om ook in de toekomst een vooruitstrevende en welvarende regio te blijven in het centrum van Europa.  De North-CCU-Hub strookt volledig met de ambitieuze cross-sector samenwerking waar dergelijke regio nood aan heeft.  Flux50 ondersteunt dan ook graag mee deze activiteiten en deelt waar nodig zijn netwerk en expertise in de energiesector.

Meer informatie: https://www.flux50.com/     

Contact North-CCU-Hub: Frederik Loeckx (Frederik.Loeckx@flux50.com)

“North-CCU-Hub is de plek waar energie en chemie elkaar ontmoeten om de uitdagingen van de toekomst op te lossen”