CO2 als grondstof voor de productie van biodegradeerbare plastics (PHA)

Jaarlijks komt meer dan 5 miljoen ton plastic in zee terecht. Daarnaast zijn ook de emissies die vrijkomen bij het petrochemische plastic productieproces vervuilend. De ontwikkeling van bioplastics, zoals polyhydroxyalkanoaten (PHA), krijgt in dit perspectief steeds meer aandacht. PHA worden gekenmerkt door hun uitstekende biodegradeerbaarheid en kunnen biologisch geproduceerd worden door bacteriën. Echter, het huidig dure productie proces uit plantaardige suikers of oliën belemmert de grootschalige commercialisatie.

Als jonge wetenschapster actief binnen de Bio Base Europe Pilot Plant, zal bio-ingenieur Elodie Vlaeminck tijdens haar doctoraatsonderzoek meewerken aan de ontwikkeling van een alternatieve en bovendien duurzame strategie: het gebruik van CO2 als grondstof voor de productie van PHA. Hiervoor worden naast PHA producerende bacteriën, ook CO2 capterende bacteriën ingezet. Ze worden gecombineerd in een tweestaps fermentatief proces waarbij acetaat fungeert als intermediair molecule. Acetaat is namelijk het product van een natuurlijke en efficiënte bacteriële omzetting van CO2 en H2. Bovendien is het ook een veelbelovend substraat waaruit naast bioplastics, ook een brede waaier aan andere hoogwaardige producten, zoals lipiden en proteïnen, kunnen worden geproduceerd.

Elodie Vlaeminck wordt bijgestaan door haar promotor prof. Wim Soetaert en gefinancierd als aspirant strategisch basisonderzoek door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaanderen. Samen met de steun en expertise van zowel UGent als Bio Base Europe Pilot Plant, kan dit project leiden tot de oprichting van een innovatieve, biotechnologische CCU strategie met acetaat als platform molecule.

Meer informatie: elodie.vlaeminck@bbeu.org