Supporters

Catalisti

“We mean business” Activiteiten Catalisti, de speerpuntcluster die innovatie in de Vlaamse chemie- en kunststoffensector faciliteert, is een publiek-private samenwerking tussen industrie, kennisinstellingen en overheid. In open innovatieprojecten werkt Catalisti samen met haar partners rond vier programma’s: hernieuwbare chemicaliën, procesintensificatie, geavanceerde duurzame producten en de valorisatie van nevenstromen, waaronder ook CO2. Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub Binnen …

Catalisti Read More »

Flux 50

Activiteiten Flux50 is de ledenorganisatie die Vlaanderen helpt internationale erkenning te krijgen als Smart Energy Region. Flux50 faciliteert sectoroverschrijdende samenwerking tussen energie-, IT- en bouwbedrijven om het concurrentievermogen van de Vlaamse slimme energiesector te versterken in de transitie naar koolstofarme systemen. Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub Vlaanderen moet een duidelijke ambitie tonen om ook in de toekomst …

Flux 50 Read More »