Onze partners

Bio Base Europe

Activiteiten Bio Base Europe Pilot Plant is een onafhankelijke, state-of-the-art en multifunctionele pilootfaciliteit voor procesontwikkeling, opschaling en proefproductie van biogebaseerde producten en processen van kilogram tot multi-ton schaal. Een breed gamma aan modulaire unit-operaties gecombineerd met een team van flexibele, hoogopgeleide en ervaren ingenieurs en bioproces technicians bedient klanten van over de hele wereld op …

Bio Base Europe Read More »

North Sea Port

“Together. Smarter.” Activiteiten Veelzijdig, multimodaal, en met veel ruimte voor ontwikkeling. Dat is North Sea Port. We zijn een veelzijdige haven, omdat we zeer uiteenlopende soorten goederen via onze kades zien passeren. We zijn een multimodale haven, omdat we het achterland ontsluiten via allerlei transportmiddelen, met een sterke nadruk op binnenscheepvaart. En we bieden ruimte …

North Sea Port Read More »

Provincie Oost-Vlaanderen

“Ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit” Activiteiten De Provincie Oost-Vlaanderen streeft naar een klimaatneutraal Oost-Vlaanderen. Vanuit deze ambitie werd de omschakeling naar een duurzame economie als speerpunt opgenomen in het beleid. Transversaal zetten we daarbij sterk in op twee thema’s: de transitie naar een circulaire economie en het sociaal ondernemerschap. Dit doen we …

Provincie Oost-Vlaanderen Read More »

POM Oost-Vlaanderen

“POM: Partcipeert. Ontwikkelt. Motiveert.” Activiteiten De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een duurzaam, innovatief, toekomstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen. We maken het economisch beleid van de Provincie waar door te participeren, te ontwikkelen en te motiveren. (MISSIE) De POM ontwikkelt duurzame economische projecten. Als proactieve partner staan we voor samenwerking, identificeren we economische noden en kansen, gaan …

POM Oost-Vlaanderen Read More »

Stad Gent

Activiteiten De Stad Gent gaat voor een klimaatneutrale stad in 2050 en zet daarom in op het verduurzamen en vernieuwen van de lokale economie. Het implementeren van schone technologieën en de uitbouw van een circulaire economie zijn hierbij essentieel. Om dit te bereiken beschikt Gent reeds over een robuuste en veerkrachtige cleantech cluster om verder …

Stad Gent Read More »

Oiltanking

Activiteiten Oiltanking is sinds 1972 actief in de tankopslag en is wereldwijd een van de grootste onafhankelijke spelers op het vlak van opslag en overslag van minerale oliën, chemicaliën en gassen. Als Oiltanking willen wij ten alle tijden gemoedsrust waarborgen aan al onze stakeholders: we zijn een betrouwbare beheerder van de producten van onze klanten, …

Oiltanking Read More »

Fluxys

“Shaping together a bright energy future” Activiteiten Fluxys is een volledig onafhankelijke gasinfrastructuurgroep met hoofdkantoor in België en 1.200 personeelsleden actief in gasvervoer, gasopslag en terminalling van vloeibaar aardgas. Als purpose-gedreven bedrijf zijn we volop aan de slag om te bouwen aan een groenere energietoekomst voor de generaties na ons. Voortbouwend op de unieke voordelen …

Fluxys Read More »

Terranova Solar

Beschrijving activiteiten Terranova is een project specifieke samenwerking sinds 2010 tussen de drie partners Aertssen, Deme en Jan de Nul. Dit voormalige gipsstort werd gesaneerd en getransformeerd tot het tweede grootste zonnepark van België (16.7 mWpiek DC, stroom voor 4000 families) gebouwd door Terranova Solar. Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub Terranova is geïnteresseerd in de North-CCU Hub …

Terranova Solar Read More »