Catalisti

“We mean business”

Activiteiten

Catalisti, de speerpuntcluster die innovatie in de Vlaamse chemie- en kunststoffensector faciliteert, is een publiek-private samenwerking tussen industrie, kennisinstellingen en overheid. In open innovatieprojecten werkt Catalisti samen met haar partners rond vier programma’s: hernieuwbare chemicaliën, procesintensificatie, geavanceerde duurzame producten en de valorisatie van nevenstromen, waaronder ook CO2.

Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub

Binnen haar innovatieprogramma’s, en via het Moonshot-initiatief, streeft Catalisti ernaar de CO2-uitstoot door de chemische industrie en andere energie-intensieve sectoren te reduceren. Duurzame technologieën als CCU kunnen daarbij een rol spelen. Om deze technologieën verder te optimaliseren en naar een hogere TRL te brengen, stelt Catalisti haar expertise en netwerk ter beschikking van deze hub. Zo kan Vlaanderen een voortrekkersrol spelen in CCU.

More information: https://www.catalisti.be/

North-CCU-Hub contact: Linsey Garcia Gonzalez (lgarciagonzalez@catalisti.be)