Capture

#TogetherWeBecomeCircular

Activiteiten

Het CAPTURE onderzoeksplatform (een initiatief van UGent, UAntwerpen, VITO en VUB) ziet de transitie naar een circulaire economie waarin producten en materialen hun hoogst mogelijke waarde behouden als een opportuniteit. CAPTURE verbindt kennisinstellingen, industriële spelers, overheden en andere stakeholders om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke problemen rond CO2, water en plastics.

Interesse/rol/belang in North-CCU-Hub

Het idee achter CAPTURE is dat samenwerking tussen stakeholders de circulaire agenda vooruit stuwt. North-CCU-Hub is daar een perfect voorbeeld van. Met vereende krachten van industriële spelers, overheden, kennisinstellingen en andere actoren kan een initiatief worden gerealiseerd met een bijzonder grote maatschappelijke impact. Bovendien kan dit op zijn beurt als vliegwiel dienen om meer innovatieve projecten en initiatieven in de regio op te zetten en aan te trekken.

Meer informatie: https://capture-resources.be/

North-CCU-Hub contact: prof. Korneel Rabaey (Korneel.Rabaey@UGent.be) en Simon De Corte (Simon.DeCorte@UGent.be)