Bio Base Europe

Activiteiten

Bio Base Europe Pilot Plant is een onafhankelijke, state-of-the-art en multifunctionele pilootfaciliteit voor procesontwikkeling, opschaling en proefproductie van biogebaseerde producten en processen van kilogram tot multi-ton schaal. Een breed gamma aan modulaire unit-operaties gecombineerd met een team van flexibele, hoogopgeleide en ervaren ingenieurs en bioproces technicians bedient klanten van over de hele wereld op het gebied van biomassa-voorbehandeling, (gas) fermentatie, biokatalyse, explosieveilige groene chemie en zuivering en product herstel.

Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub

Onze maatschappij staat voor enorme uitdagingen op vlak van klimaat en energie. North-CCU-Hub wil hier een antwoord op bieden en streeft naar klimaatneutraliteit van het havengebied. Om dat te bereiken zet North-CCU-Hub in op doorgedreven industriële integratie en innovatietrajecten op lange termijn.  De Bio Base Europe Pilot Plant heeft heel wat expertise op vlak van nieuwe conversiemethoden om uit CO2 en andere afvalgassen een breed gamma aan chemische basisproducten te produceren. Bio Base Europe draagt op deze manier zijn steentje bij aan North-CCU-Hub voor een betere en duurzamere wereld.

Meer informatie: www.bbeu.org/pilotplant

North-CCU-Hub contact: Katrien Molders (Katrien.Molders@bbeu.org) en Hendrik Waegeman (Hendrik.Waegeman@bbeu.org)