Avecom

Activities

Avecom (Gent, België) is een innovatieve KMO gefocust op het sturen en optimaliseren van microbiële processen. Het bedrijf is ontstaan als spin-out van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (Universiteit Gent). Avecom ontwikkelt fermentatieprocessen voor de productie van duurzame microbiële eiwitten voor toepassing in dierlijke en menselijke voeding. Avecom beschikt hiervoor over eigen, volledig uitgeruste laboratoria en pilootinfrastructuur.

Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub

Zowel North-CCU-Hub als Avecom zijn gebaseerd in Gent en werken zij aan zij aan de inzet van innovatieve processen om onze economie meer duurzaam en circulair te maken.  Avecom gelooft sterk in grensoverschrijdende samenwerking zowel met publieke als industriële actoren.

Meer information: https://www.avecom.be

North-CCU-Hub contactpersoon: Stijn Boeren (Stijn.Boeren@avecom.be)

Avecom wil de toepassing en commercialisering van microbiële producten en processen bevorderen.