northccu

Super-Dry Reforming: de kampioen onder de technologieën voor CO2 conversie

Gebruik makend van een chemisch looping concept, hebben onderzoekers van het Laboratorium voor Chemische Technologie van de Universiteit Gent de ontwikkeling van een geïntensiveerd proces voor conversie van CO2 gepionierd: Super-Dry Reforming. Door een slimme combinatie en integratie van drie bestaande industriële processen (CH4 dry reforming, capteren van CO2  door middel van een sorbens en …

Super-Dry Reforming: de kampioen onder de technologieën voor CO2 conversie Lees verder »

North Sea Port

“Together. Smarter.” Activiteiten Veelzijdig, multimodaal, en met veel ruimte voor ontwikkeling. Dat is North Sea Port. We zijn een veelzijdige haven, omdat we zeer uiteenlopende soorten goederen via onze kades zien passeren. We zijn een multimodale haven, omdat we het achterland ontsluiten via allerlei transportmiddelen, met een sterke nadruk op binnenscheepvaart. En we bieden ruimte …

North Sea Port Lees verder »

Provincie Oost-Vlaanderen

“Ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit” Activiteiten De Provincie Oost-Vlaanderen streeft naar een klimaatneutraal Oost-Vlaanderen. Vanuit deze ambitie werd de omschakeling naar een duurzame economie als speerpunt opgenomen in het beleid. Transversaal zetten we daarbij sterk in op twee thema’s: de transitie naar een circulaire economie en het sociaal ondernemerschap. Dit doen we …

Provincie Oost-Vlaanderen Lees verder »

POM Oost-Vlaanderen

“POM: Partcipeert. Ontwikkelt. Motiveert.” Activiteiten De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een duurzaam, innovatief, toekomstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen. We maken het economisch beleid van de Provincie waar door te participeren, te ontwikkelen en te motiveren. (MISSIE) De POM ontwikkelt duurzame economische projecten. Als proactieve partner staan we voor samenwerking, identificeren we economische noden en kansen, gaan …

POM Oost-Vlaanderen Lees verder »

Stad Gent

Activiteiten De Stad Gent gaat voor een klimaatneutrale stad in 2050 en zet daarom in op het verduurzamen en vernieuwen van de lokale economie. Het implementeren van schone technologieën en de uitbouw van een circulaire economie zijn hierbij essentieel. Om dit te bereiken beschikt Gent reeds over een robuuste en veerkrachtige cleantech cluster om verder …

Stad Gent Lees verder »

Anglo Belgian Corporation

Activiteiten Anglo Belgian Corporation (ABC), gevestigd in Gent, België, is een toonaangevende Europese fabrikant van middelsnellopende motoren met een vermogensbereik tussen 600 en 10400 kW. ABC ontwikkelt en produceert betrouwbare en innovatieve middelsnellopende motoren voor de energie- en transportindustrie (voortstuwingsmotoren en generatorsets voor scheepvaarttoepassingen en dieselhydraulische of dieselelektrische motoren voor locomotieftoepassingen). Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub ABC …

Anglo Belgian Corporation Lees verder »

Oiltanking

Activiteiten Oiltanking is sinds 1972 actief in de tankopslag en is wereldwijd een van de grootste onafhankelijke spelers op het vlak van opslag en overslag van minerale oliën, chemicaliën en gassen. Als Oiltanking willen wij ten alle tijden gemoedsrust waarborgen aan al onze stakeholders: we zijn een betrouwbare beheerder van de producten van onze klanten, …

Oiltanking Lees verder »

Fluxys

“Shaping together a bright energy future” Activiteiten Fluxys is een volledig onafhankelijke gasinfrastructuurgroep met hoofdkantoor in België en 1.200 personeelsleden actief in gasvervoer, gasopslag en terminalling van vloeibaar aardgas. Als purpose-gedreven bedrijf zijn we volop aan de slag om te bouwen aan een groenere energietoekomst voor de generaties na ons. Voortbouwend op de unieke voordelen …

Fluxys Lees verder »