northccu

Super-Dry Reforming: de kampioen onder de technologieën voor CO2 conversie

Gebruik makend van een chemisch looping concept, hebben onderzoekers van het Laboratorium voor Chemische Technologie van de Universiteit Gent de ontwikkeling van een geïntensiveerd proces voor conversie van CO2 gepionierd: Super-Dry Reforming. Door een slimme combinatie en integratie van drie bestaande industriële processen (CH4 dry reforming, capteren van CO2  door middel van een sorbens en …

Super-Dry Reforming: de kampioen onder de technologieën voor CO2 conversie Read More »

Bio Base Europe

Activiteiten Bio Base Europe Pilot Plant is een onafhankelijke, state-of-the-art en multifunctionele pilootfaciliteit voor procesontwikkeling, opschaling en proefproductie van biogebaseerde producten en processen van kilogram tot multi-ton schaal. Een breed gamma aan modulaire unit-operaties gecombineerd met een team van flexibele, hoogopgeleide en ervaren ingenieurs en bioproces technicians bedient klanten van over de hele wereld op …

Bio Base Europe Read More »

Projectverantwoordelijken

North-CCU-Hub info Simon De Corte simon.decorte@ugent.be +32 472 395580 North-C-Methanol info Patrick Lafontaine advanced.energy.technologies@telenet.be +32 475 905152 Public affairs Stef Denayer stef@sustainablysimple.be +32 475 820300 North Sea Port info Thomas Desnijder thomas.desnijder@northseaport.com +32 474 871965 Innovatietraject

North Sea Port

“Together. Smarter.” Activiteiten Veelzijdig, multimodaal, en met veel ruimte voor ontwikkeling. Dat is North Sea Port. We zijn een veelzijdige haven, omdat we zeer uiteenlopende soorten goederen via onze kades zien passeren. We zijn een multimodale haven, omdat we het achterland ontsluiten via allerlei transportmiddelen, met een sterke nadruk op binnenscheepvaart. En we bieden ruimte …

North Sea Port Read More »

Provincie Oost-Vlaanderen

“Ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit” Activiteiten De Provincie Oost-Vlaanderen streeft naar een klimaatneutraal Oost-Vlaanderen. Vanuit deze ambitie werd de omschakeling naar een duurzame economie als speerpunt opgenomen in het beleid. Transversaal zetten we daarbij sterk in op twee thema’s: de transitie naar een circulaire economie en het sociaal ondernemerschap. Dit doen we …

Provincie Oost-Vlaanderen Read More »

POM Oost-Vlaanderen

“POM: Partcipeert. Ontwikkelt. Motiveert.” Activiteiten De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een duurzaam, innovatief, toekomstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen. We maken het economisch beleid van de Provincie waar door te participeren, te ontwikkelen en te motiveren. (MISSIE) De POM ontwikkelt duurzame economische projecten. Als proactieve partner staan we voor samenwerking, identificeren we economische noden en kansen, gaan …

POM Oost-Vlaanderen Read More »

Stad Gent

Activiteiten De Stad Gent gaat voor een klimaatneutrale stad in 2050 en zet daarom in op het verduurzamen en vernieuwen van de lokale economie. Het implementeren van schone technologieën en de uitbouw van een circulaire economie zijn hierbij essentieel. Om dit te bereiken beschikt Gent reeds over een robuuste en veerkrachtige cleantech cluster om verder …

Stad Gent Read More »