Alco Bio Fuel

Activiteiten

Alco Bio Fuel is een bioraffinaderij in de Gentse Haven gespecialiseerd in de productie van bioethanol, en een breed scala aan nevenproducten zoals een DDGS (een eiwitrijk veevoeder), groene CO2, elektriciteit (via warmtekrachtkoppeling) en maïsolie. De gebruikte grondstoffen zijn vooral duurzame granen, zoals maïs en tarwe, in combinatie met bepaalde reststromen.

Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub

Alco Bio Fuel wenst actief bij te dragen tot North-CCU-hub als potentiële leverancier van groene CO2 en  wenst zijn uitgebreide proceskennis en operationele ervaring mede ten dienste te stellen ter ondersteuning van de North-C-methanol project

Meer informatie: https://www.alcobiofuel.com/

North-CCU-Hub contact: Pablo Vercruysse (Pablo.Vercruysse@alcobiofuel.com)

“Alco Bio Fuel heeft de ambitie om, als duurzame pioniers, een klimaatneutrale bioraffinaderij te worden tegen 2030.”