Ons verhaal in minder dan 5 minuten uitgelegd

De grote klimaatuitdaging

De uitdaging om de opwarming van de aarde te beperken is zowat de grootste uitdaging waar de mensheid ooit voor stond. Het verminderen van industriële CO2 emissies zal cruciaal zijn om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs, de Europese Green Deal, het Europees pakket circulaire economie en menig andere regionale, nationale en internationale beleidsbeslissingen te bereiken.

De opportuniteit voor North Sea Port

De klimaatuitdaging is prominent aanwezig in North Sea Port, met een jaarlijkse CO2 emissie van meer dan 20 miljoen ton. Daar deze emissies vooral afkomstig zijn van puntbronnen, is deze uitdaging tegelijk een opportuniteit om deze CO2 nuttig te gebruiken en om te zetten tot nuttige producten zoals chemicaliën en e-fuels via ‘Carbon Capture and Utilisation (CCU)’. Andere factoren die deze opportuniteit versterken:

  • De connectie met hernieuwbare energie afkomstig van de Noordzee via het hoogspanningsnet
  • De aanwezigheid van een cluster van chemische bedrijven die C1 producten gebruiken
  • De beschikbaarheid van opslagcapaciteit en land
  • De aanwezigheid van een kennis- en innovatiecluster met sterke expertise in energie- en (bio)chemische technologie

CCU

In haar rapport van 2018 over ‘Nieuwe technologieën voor opvang en hergebruik van koolstof, definieerde de Europese Commissie CCU als de opvang van antropogene CO2 en het daaropvolgend gebruik in een syntheseproces waarbij CO2 in hoogwaardige producten met commerciële waarde wordt omgezet. Dit is de focus van het North-CCU-Hub consortium.