Belgian Eco Energy

Beschrijving activiteiten:

BEE is een geïntegreerd bedrijf met zowel energieproductie als energielevering. BEE staat voor Belgian Eco Energy en is terecht gepositioneerd om  een ecologisch en economisch antwoord te bieden op de energietransitie.

Als ontwikkelaar en investeerder in nieuwe hernieuwbare energiecentrales, is BEE verantwoordelijk voor het volledige beheer van de centrale en organiseert BEE de langetermijncontracten voor de afname van energie zodat de doelstellingen op vlak van duurzaamheid en kostenbesparing worden gehaald.

Door hernieuwbare, traceerbare en betrouwbare energie lokaal te produceren en te leveren, brengt BEE het principe van de Kortste Keten in de praktijk.

Interesse/belang/rol in North-CCU-Hub:

De Bio Energy Base (BEB) van BEE is een biomassacentrale op basis van niet-recycleerbaar afvalhout. Met de komst van BEB op Ghent Coal Terminal, wordt deze locatie in de haven van Gent getransformeerd tot een voedingsbodem voor een biocluster en innovatiehub.

De uitstoot van Bio Energy Base (BEB) is verwaarloosbaar laag dankzij een gesofisticeerde rookgasreiniging en geavanceerde technologieën. Daarenboven  zal BEB maximaal groene stoom en warmte leveren aan naburige industriële bedrijven. Dankzij de gunstige logistieke ligging op Ghent Coal Terminal, kan een biocluster ontstaan in de haven.

BEE zal een strategische rol blijven vervullen in het verder ontwikkelen, financieren, bouwen en exploiteren van Bio-WKK-centrales op basis van niet-recycleerbaar afvalhout of niet-recycleerbaar industrieel afval en zal hierbij een industrieel circulair ecosysteem creeëren rond de productiecentrales, waar supply chain optimalisatie en innovatie centraal staat.

BEE wenst graag de BEB verder te optimaliseren van een “CO2 neutrale bio-centrale” naar een “CO2 negatieve bio-centrale” door CO2 af te vangen. In dit opzicht streeft BEE naar een intelligent partnership met North-CCU-Hub.

Meer informatie: https://www.bee.eu

Contactpersoon ivm North-CCU-Hub: Peter Beyers (Peter.beyers@bee.eu)

Bio Energy Base van BEE is het begin van een duurzame biocluster in de haven van Gent, waarbij BEE streeft naar co-creatie en innovatieve partnerships.